Vetenskapens Värld
Watch Trailer beta
Vetenskapens Världhttps://i1.wp.com/nyafilmer2.com/wp-content/uploads/2018/01/495487887.jpgUnknown
9.5
Your Vote:
Voting: 9.5 /10 (33)
70,300 Views

Vetenskapens Värld

Populärvetenskapliga tv dokumentärprogrammet Vetenskapens värld ligger alltid i framkant för att rapportera om de senaste forskningsrönen. Programmets mål är att alltid visa det bästa som producerats i den internationella TV-världen, i science-området. Programmet redaktionella teamet arbetar med många av världens ...ledande tv-bolag att förse tittarna med ett så brett utbud av spännande artiklar och videor som möjligt. Show More
To access Nyafilmer without any issue please start using 8.8.8.8 Google DNS or 1.1.1.1 Cloudflare DNS. You don't need to install anything to change your DNS. Click here to see how to change it.

Season List

Please select episode

  • Details
  • Remove Ads!

    You can remove ads for a month with $2.00 donation. Donate as much as you want! For example, you can donate $24.00 to remove ads for a whole year!

    Credit card option is active again!

    CloseDonate